[Series WHMCS] Modules: Provisioning Modules - Phần 1: Introduction 2019-10-23

WHM.vn cho ra mắt series tự học WHMCS giúp bạn thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và học tập về WHMCS

 1. Trung
  Provisioning Modules

  [​IMG]

  Giới thiệu

  Provisioning Modules, cho phép cung cấp và quản lý dịch vụ trong WHMCS.

  Provisioning Modules(mô-đun cung cấp) cũng được gọi là mô-đun sản phẩm hoặc máy chủ(Product or Server Modules).

  Chức năng cốt lõi của một mô-đun là tạo, tạm dừng, không chờ đợi và chấm dứt sản phẩm. Điều này xảy ra khi các sự kiện khác nhau xảy ra. Những sự kiện này bao gồm:

  • Thanh toán đơn đặt hàng mới
  • Các items trở nên quá hạn
  • Thanh toán hóa đơn quá hạn
  • Yêu cầu hủy bỏ
  Một mô-đun WHMCS có thể làm được nhiều hơn thế, bao gồm:
  • Đặt lại mật khẩu tự động.
  • Nâng cấp/Hạ cấp phiên bản.
  • Làm mới.
  • Liên kết dựa trên quản trị viên.
  • Khu vực đầu ra của khách hàng.
  • Và nhiều hơn nữa thông qua các chức năng điều chỉnh.
  Cùng tìm hiểu rõ hơn về Provisioning Modules thông qua các bài viết sau:
  1. Getting Started
  2. Configuration Options
  3. Simple Mode
  4. Loader Functions
  5. Meta Data Parameters
  6. Supported Functions
  7. Module Parameters
  8. Core Module Functions
  9. Single Sign-on
  10. Usage Update
  11. Custom Function
  12. Client Area Output
  13. Admin Services Tab
  14. Admin Dashboard Widgets
  15. Module Logging
  16. Server Sync
  Whm.vn sẽ cố gắng đưa tới đọc giả những bài viết trên sớm nhất.

  Bài viết được tham khảo và lược dịch từ: https://developers.whmcs.com/provisioning-modules/
  Tôi hi vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ gì thêm, xin vui lòng comment hoặc liên hệ email: [email protected]